Tid for årsmøte i Tromsø karateklubb

Det innkalles med dette til årsmøte i TKK.

Tidspunkt: 20. mars 2012 kl 19.30
Sted: I dojoen

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må inn til styret innen 06. mars. Sakslista er vedlagt.

Sett av tiden så vi blir flest mulig på årets viktigste møte.

Med vennlig hilsen
Styret i Tromsø Karateklubb
V/John-Åge Johnsen

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.