Styret

Dette er styret i Tromsø karateklubb som ble valgt på forrige årsmøte.

Leder
Tommy Ottesen
e-post: [email protected]

Nestleder
Karen Bjørndalen
e-post: [email protected]

Kasserer
Bjørn Willumsen
e-post: [email protected]

Styremedlemmer
Torfinn Larsen
e-post: [email protected]

Anne-Lise Langfeldt
e-post: [email protected]

Leif Erling Svendsen
e-post: [email protected]

Odin Ingebrigtsen Navas
e-post: [email protected]

Svein Erik Jamt
e-post: [email protected]

Øyvind Bjørn
e-post: [email protected]