Teknisk komité

Teknisk komité ledes av klubbens hovedtrener. Teknisk komité har ansvar for:

• klubbens ordinære treningstilbud
• treningsopplegget ved treningssamlinger, sommerleire og besøk av gjesteinstruktører
• all graderingsaktivitet
• konkurransegruppa: treningsopplegg, uttak av deltakere og dommere
• all kontakt med World So-Kyokushin (vårt kyokushin-forbund)
• oppvisningsgruppa

Hovedtrener
Sensei Bjørn Willumsen (4. dan)
e-post: [email protected]
Bjørn
Sensei Elisabeth Eriksen (3. dan)
e-post: [email protected]
Elisabeth
Sensei Sven Jonsson (3. dan)
e-post: [email protected]
Sven
Sensei Øystein Valanes (4. dan)
e-post: [email protected]
Øystein