Teknisk komité

Teknisk komité har ansvaret for den sportslige delen av klubbdriften:

• Klubbens ordinære treningstilbud
• Treningsopplegget ved treningssamlinger, sommerleire og besøk av gjesteinstruktører
• All graderingsaktivitet
• Konkurransegruppa: treningsopplegg, uttak av deltakere og dommere
• All kontakt med World So-Kyokushin (vårt kyokushin-forbund)
• Oppvisningsgruppa

Hovedtrener
Sensei Bjørn Willumsen (4. dan)
e-post: [email protected]
Bjørn
Sensei Elisabeth Eriksen (3. dan)
e-post: [email protected]
Elisabeth
Sensei Sven Jonsson (3. dan)
e-post: [email protected]
Sven
Sensei Øystein Valanes (4. dan)
e-post: [email protected]
Øystein