Velkommen til Norwegian So-Kyokushin Summer Camp 2018

«Norwegian So-Kyokushin Summer Camp 2018» blir arrangert i Tromsø 7. til 10. juni. Instruktør på årets leir blir shihan Shibata (6. dan) og shihan Nagasawa (5. dan), begge fra Japan.

The Norwegian So-Kyokushin Summer Camp 2016 in Tromsø (Norway) will take place June 7th-10th. Instructor this year will be Shihan Shibata and Shihan Nagasawa from Japan.

Påmelding her / Registration here

Treningsplan / Training schedule

Torsdag 7. juni / Thursday June 7th
19.00–21.00 Fellestrening / All grades

Fredag 8. juni / Friday June 8th
09.00–10.30 Fellestrening / All grades
14.00–15.30 Fellestrening / All grades
18.00–19.30 Fellestrening / All grades

Lørdag 9. juni / Saturday June 9th
09.00–10.30 Fellestrening / All grades
13.00–14.30 Fellestrening / All grades
17.00– Teknisk test (gradering del 1) / Technical test (grading part 1)
19.00–20.30 Sortbeltetrening / Black belt class

Søndag 10. juni / Sunday June 10th
09.00–10.30 Fellestrening / All grades
11.00–12.00 Fellestrening / All grades
Kamptrening/Kumite test (gradering del 2 / grading part 2)
Avslutning / Ending sermony
På kvelden / Evening: Sayonara party – Kun for instruktører og gjester / Instructors and guests only

Påmelding her / Registration here

InformasjonInformation
Påmeldingsfristen er 1. juni, påmelding til sommerleiren er bindene.Registration deadline is June 1, registration for the summer camp is binding.
Sommerleiravgiften er 1000 kroner for voksne (16 år og eldre) og 800 kroner for barn. Betalingsfristen er 4. juni, etter dette vil det påløpe et tilleggsgebyr på 100 kroner.Summer camp fee is NOK 1000 for adults (16 and older) and NOK 800 for children. Foreign participants must pay the camp fee (cash) upon arrival.
Graderingsavgift for voksne er 200 kroner. For barn er graderingsavgiften 100 kroner. Graderingsavgift for konvertering til voksengrad er 200 kroner. For dan-gradering er det annen pris.Grading fee for adults is NOK 200. For children, grading fee is NOK 100.
Sommerleiravgift og ev. graderingsavgift betales samlet til kontonummer 47501730617. Merk betalingen med navnet på deltakeren det gjelder.Foreign participants must pay the camp fee (cash) upon arrival.
Det er mulig å overnatte gratis i dojo. Kontaktperson: Øyvind Bjørn, telefon 901 70 657.It is possible to sleep over for free in our dojo. Contact person: Øyvind Bjørn, telephone +47 901 70 657.
På dagtid (mandag til fredag) må man betale for å parkere ved Fløyahallen, betaling må gjøres via app på mobiltelefon. Dette har betydning for de som vurderer å komme med bil til de to første treningene fredag 8. juni.During the daytime (Monday to Friday) you have to pay to park at the Fløyahallen, payment must be made via an app on mobile phone. This is important for those who consider coming by car to the first two training sessions on Friday, June 8th.
Leiransvarlig er senpai Tommy Ottesen, telefon 957 44 880.Camp administrator is Senpai Tommy Ottesen, telephone +47 957 44 880.

Legg inn en kommentar