>> Påmelding her / >> Registration here

Informasjon / Information

InformasjonInformation
Aldersgrense: 12 årAge limit: 12 years old
Påmeldingsfristen er 11. juni, påmelding til sommerleiren er bindende.Registration deadline is June 11rd. Registration for the summer camp is binding.
Sommerleiravgiften er 1100 kroner for voksne (16 år og eldre) og 900 kroner for barn. Betalingsfristen er 12. juni, etter dette vil det påløpe et tilleggsgebyr på 100 kroner.Summer camp fee is NOK 1100 for adults (16 and older) and NOK 900 for children.
Graderingsavgift for voksne er 200 kroner. For barn er graderingsavgiften 100 kroner. Graderingsavgift for konvertering til voksengrad er 200 kroner. For dan-gradering er det annen pris.Grading fee for adults is NOK 200. For children, grading fee is NOK 100.
Sommerleiravgift og ev. graderingsavgift betales inn til Tromsø karateklubb via Vipps, eller til kontonummer 4750 17 30617. Merk betalingen med hvem det gjelder.Foreign participants must pay (cash) upon arrival.
Sommerleiren blir arrangert i Tromsø karateklubbs dojo (Dramsvegen 206).The summer camp will be held in Tromsø Karate Club's dojo (Address: Dramsvegen 206).
Det er mulig å overnatte gratis i dojo. Kontaktperson: Senpai Tommy Ottesen, telefon 957 44 880.It is possible to sleep over for free in our dojo. Contact: Senpai Tommy Ottesen, telephone +47 957 44 880.
Det er parkeringsavgift ved Fløyahallen (alle dager i uken, hele døgnet). Parkeringsavgift kan betales med EasyPark-app (mobiltelefon).There is parking fee at Fløyahallen (7 days a week, 24 hours a day). Payment can be done with EasyPark app (mobile phone).
Leiransvarlige er senpai Tommy Ottesen (telefon 957 44 880) og shihan Bjørn Willumsen (telefon 930 83 207).Camp administrators are Senpai Tommy Ottesen (telephone +47 957 44 880) and Shihan Bjørn Willumsen (telephone +47 930 83 207).

Treningstider / Training schedule

Dag / DayTid / TimeGruppe / Group
Torsdag / Thursday
15.06.2022
COMING SOON!COMING SOON!
Fredag / Friday
16.06.2022
COMING SOON!COMING SOON!
COMING SOON!COMING SOON!
COMING SOON!COMING SOON!
Lørdag / Saturday
17.06.2022
COMING SOON!COMING SOON!
COMING SOON!COMING SOON!
COMING SOON!COMING SOON!
Søndag / Sunday
18.06.2022
COMING SOON!COMING SOON!
COMING SOON!COMING SOON!