Gruppebilder av deltakerne. Sensei Willumsen bakre rekke helt til venstre.
Helgen 9. – 11.  juli arrangerte den Belgiske Kyokushin Union sin sommerleir. Det hele foregikk i Blosom Sportssentrum like ved byen Herentals. Det var deltakere fra Belgia, Tyskland, Russland, Holland, Canada og Norge. Sensei Willumsen deltok, og her er hans rapport.

Instruktørene. Fra venstre Sensei Tachibana, Shihan Shibata, Shihan Wildeboer, Shihan Yakunin, Shihan Oishi, Shihan Free, Shihan Serizawa og tolken ytterst til høyre.

Et sterk instruktørpanel var på plass med Oishi Shihan og Yakunin Shihan, begge 8. dan, som de høyeste graderte. Ellers var det seks Shihans og en Sensei som delte på instruksjonene.

Værgudene var i overkant gavemilde akkurat denne helgen. Vi hadde temperatur på omkring 35 grader og sol fra skyfri himmel om dagen og styrtregn om natta.

Garyu

Det sier seg selv at det ble ganske varmt etter hvert da nesten alle treningene var innendørs. Kun morgentreningen lørdags morgen var vi ute før solen var stått opp.

Treningene var gode og krevende i varmen.
Fredagstreningen var vi alle i lag, det ble Kihon og Idogeiko som hovedtema. Uansett hvor høy grad man har må man aldri glemme at Kihon er selve grunnsteinen i Kyokushin.

Oishi Shihan demostrerer Enkei Gyaku Tsuki.

Resten av treningene splittet vi opp etter grad.
Det ble undervist i Idogeiko, Kata, Kumite-kombinasjoner samt litt putetrening.

Selv deltok jeg på katatreningene til Oishi Shihan, som vanlig hadde han mye nyttig å si om kata og katatrening.
Han sa blant annet at man måtte trene samme kata i en time i strekk om man skulle ha et godt utbytte av treningen.

Shihan Wildeboer hadde avslutningsvis 1 times selvforsvarstrening med oss, det var skikkelig bra.
Han hadde lagt vekt på å utnytte kraften og effektiviteten i de teknikkene vi har i vår stilart. Det er som Rema 1000; det enkleste er det beste.

Graderings-Kumite.

Til slutt gjenstod det bare graderingskampene.
Man kunne som det seg hør og bør ta og føle på atsmosfæren og stemnigen i salen før kampene tok til. De som har vært opp til kumitetest for dan-grad vet nok hva jeg mener.

Overraskende nok var det ikke så mange som skulle til dan-grad. Bare 6-7 stykker. Høyeste grad var Yondan,  så en til Nidan og resten til Shodan.

Det ble mange kamper som jeg selv også deltok i, til tross for formen som ikke var på topp. Det var morsomt å få gå mange kamper mot fremmede motstandere. Fikk endel juling og ga litt.

Graderings-Kumite.

Sensei George fra Tyskland som hadde 40-manns kumitetest fikk en hard ettermiddag i Herentals. Han fullførte sine 40 kamper. Han ville gi seg to ganger underveis men han ble heiet frem av resten av elevene på leiren.

Selv om det var veldig varmt og slitsomt sitter jeg igjen med en god følelse etter denne leiren.

Kan også anbefale andre å der dit til neste år.

Osu!

Kumitetest 40 kamper. Sensei George.

Sensei George. Kumitetest.

Koen De Backker (leiransvarlig) og meg.

Oishi Shihan (helt til høyre) demostrerer Mae Keage. Et eksempel til etterfølgelse.