Da er første trening over for et kvarter siden. God tradisjonell karatetrening der Oishi Shihan kjørte oppvarming, Shihan Shibata kjørte kihon og Shihan Yakunin kjørte idogeiko og kata.

Etter selve treninga hilste vi på alle deltakera på leiren, og med åtte rekke (nesten tre fulle rekke med sortbelta) i en stor sal ble det en del håndtrykk.

No står en kjapp dusj for tur, etterfulgt av en bedre middag sammen med Shihan Yakunin.

Osu!
Hilsen Ernst, Hallgeir og Sensei Bjørn.