Det blir ingen gallamiddag på Rica lørdag den 16. oktober.

På grunn av lav oppslutning har Styret valgt å avlyse denne tilstelningen.
Det blir likevel åpen dag lørdag den 16. oktober for alle dem som har lyst til å komme å se på vår klubb.
Vennlig hilsen
Styret TKK