Gode karatevenner, Tromsø Karateklubb har lagt bak seg et aktivt år, og det kan være grunn til å se både litt tilbake på 2009 og framover på året som kommer – for øvrig et jubileumsår, noe jeg skal komme tilbake til.

For oss som har vært med en stund, er det fint å konstatere at vi er en klubb i vekst og utvikling, bade når det gjelder antall medlemmer og den sportslige aktiviteten.

Av tingene vi husker spesielt godt fra 2009 er gjennomføringen av Sommerleiren i juni, der vi også i år ble ledet av toppinstruktører fra Japan. Sommerleiren har befestet seg som et viktig sportslig og sosialt arrangement i landsdelen. Sommerleiren samler kyokushinutøvere langt ut over Tromsø, og i 2009 hadde vi deltakelse fra hele fire nasjoner.

Sportslig har klubben oppnådd å få fem nye sandan-kandidater og en ny shodan. Det har vært økt konkurranseaktivitet, deriblant fikk klubben ansvaret for det tekniske arrangementet av NNM samt barnestevnet som løp parallelt.

Det har vært flere gode prestasjoner både på junior- og seniornivå i løpet av året, og mange enkeltutøvere kunne vært nevnt. Men jeg vil spesielt trekke fram to av våre medlemmer. For det første Jhon Hansen som oppnådde 3. plass i fullkontakt under NM i Kvinesdal i november. Det er en sterk prestasjon, og det viser at Tromsø karateklubb igjen kan hevde seg i landstoppen. Den andre som skal nevnes, er Håvard Karlsen som er vår første junior som har gradert seg til brunt belte. Godt jobbet!

NM i 2010 er lagt til Bergen 20. mars, og Tromsø karateklubb har som mål å stille med stor deltakelse. Vi vet at flere av våre medlemmer har potensial til å hevde seg godt nasjonalt, og uansett resultat gir det god og nyttig erfaring å delta på slike mesterskap. Deltakelse i seg selv er med på å styrke det sportslige grunnlaget som både enkeltutøvere og klubben må bygge på framover.

Også i år legger vi opp til Sommerleir i Tromsø, også denne gang med topinstruktører fra Japan. Mer informasjon om dette kommer senere.

For året som kommer, er det også et klart mål å komme over 100 medlemmer. Det bør være realistisk å oppnå. Det er vårt alles ansvar å arbeide for å motivere karateinteresserte til å bli med i klubben. Samtidig er det viktig å erkjenne at klubbens størrelse og aktivitet stiller stadig økte krav til det arbeidet klubbledelsen har ansvaret for. Tromsø karateklubb er i ferd med å bli en betydelig virksomhet som krever systematisk og godt klubbarbeid hele året igjennom.

Dette stiller blant annet krav til god planlegging og økonominkontroll. Et av de positive bidragene i så måte er ekstrainntektene vi nå får gjennom Grasrotandelen via Norsk Tipping. I løpet av det siste året har klubben fått inn over 22.000 kroner fra tippere som har valgt å gi sin støtte til klubben. Har dere venner og kjente som tipper, så gi gjerne en oppfordring om å gjøre det samme. Mer informasjon er å finne på denne siden.

Så er det slik at Tromsø karateklubb feirer 35-årsjubiluem i 2010. Det skal feires og markeres behørig, noe vi kommer tilbake til. Inntil videre vil jeg bare si GRATULERER til alle! Husk at det er dere medlemmer som ER klubben. Sammen gjør vi Tromsø karateklubb til en positiv, viktig og utviklende aktivitet som vi alle setter pris på.

GODT NYTT ÅR!

Med hilsen
John-Åge,
leder, Tromsø Karateklubb