For en utøver som går opp til juniorgrad stilles det krav til ferdigheter som er beskrevet i graderingsvedtektene.
For en utøver som går opp til juniorgrad stilles det krav til ferdigheter som er beskrevet i graderingsvedtektene.

Juniorer i Tromsø Karate Klubb (TKK) er medlemmer fra 7 år og til de har gått over til seniorgrad. TKK vil ikke legge opp treninger for barnegrupper yngre enn 7 år.

Grader oppnådd av barn vil være juniorkyu og vises med hvit stripe i midten av beltet. Høyeste grad av juniorkyu vil likevel være lavere enn 10. kyu seniorgrad.

Etter fylte 14 år og før fylte 17 år vurderes kandidaten til seniorgrad. Ingen vil bli vurdert til seniorgrad før de er 14 år. Alle med juniorgrad må gå over til seniorgrad før fylte 17 år. Når en utøver går over fra juniorgrad til seniorgrad, vil utøveren få en egen gradering for seniorgrad, og denne graden er ut fra de ferdighetene utøveren innehar. Det vil ikke være noen automatikk i at utøveren beholder samme kyu (grad) på seniorgrad som utøveren hadde som juniorgrad.

For juniorutøver som ønsker overgang til seniorgrad skal dette meldes til trener minimum 3 mnd. før gradering. Dette for at ansvarlig trener i god tid kan komme med anbefalinger til kandidaten hvis dette skulle være nødvendig.

Bakgrunn

Graderingsvedtektene med de teknikker og kata er som er beskrevet for hver grad vil være grunnleggende for all graderingsaktivitet i klubben.

TKK ønsker likevel ikke at barn og ungdom skal ha samme harde krav som voksne. TKK har i den forbindelse innført systemet med juniorgrader. Dette er i tråd med NIFs ide om at barn skal få lov å være barn, og ikke skal behandles etter samme regler som voksne.

Ferdighetskrav

For en utøver som går opp til juniorgrad stilles det krav til ferdigheter som er beskrevet i graderingsvedtektene. Kravene til Dojoetikette og innsatsvilje vil ha størst fokus på dette nivået. Det vil ikke være samme harde krav til standard for utførelse av teknikker for juniorgradene er som det er for seniorgradene.

Oppmøtekrav

Oppmøtekravene er et viktig kriterium for at en utøver med juniorgrad skal få lov å gå opp til gradering. Følgende oppmøtekrav for hvert halvår er satt for å få gå opp til graderingering.

[table “3” not found /]

Oppmøtekravene er et minimum for å kunne gå opp til gradering. Det er ønskelig at kandidaten ligger langt over kravet siden det er på trening de lærer karate.

Andre krav

Fra 6. kyu (tre års trening) vil utøverens kvalifikasjoner også være avgjørende for å få gå opp til gradering.

Spesielt innen dojoetikette og innsatsvilje på trening må eleven vise at vedkommende har forstått dette for å få lov til å gå opp til gradering. Hovedtrener vil i god tid før gradering avgjøre hvem som får gradere seg i forhold til disse kriteriene, slik at det er mulig å rette opp. Hvis kandidaten ikke viser tilstrekkelig holdningsendring kan hovedtrener holde kandidaten igjen til ønskelig holdning er oppnådd.

Tidsintervall mellom graderingene

For utøvere med juniorgrad er det anledning å gradere seg to ganger i året. Disse graderingene er vanligvis i slutten av hver treningsesong – som er til jul og til sommeren.

Dersom en utøver ikke kan delta på disse graderingene må de vente til neste gang det er juniorgradering. Fra og med 3. juniorkyu må det være 12 måneder mellom hver gang kandidaten vil kunne gå opp til gradering. Nivået for disse graderingene er såpass høyt at kandidaten trenger et år på å modnes for hver gradering.