Tromsø Karateklubb har byttet websider. Vår gamle web-redaktør, Are Kvistad, takker for seg og vi skal nå prøve å stå på egne ben!

Tromsø Karateklubb har over de siste årene fått mye skryt for sine websider . Hvis vi sammenligner oss med de andre kampsportklubbene på grasrotplan, er jeg overbevist om at vi har hatt en av de beste websidene i dette segmentet på landsbasis.

Vi var veldig heldig i å ha en meget oppegående, både journalitisk og teknisk, webredaktør i Are Kvistad fra 2007 til 2010. Tusen takk til Are for årene som har gått, nå håper vi å kunne bygge videre på det gode utgangspunktet vi har fått – og samtidig utvide webtjenesten på nye områder.

Vi ber alle våre medlemmer, supportere, partnere og interesserte være tålmodig i en liten stund fremover. Vi er nå i en overgangsperiode fra gammelt til nytt system, både på teknisk distribusjonsløsning og administrative ressurspersoner.

Den tekniske utførelsen og utformingen for de nye websidene er ikke ferdigstillt enda, så forvent å se små forandringer i innhold og design med jevne mellomrom. De gamle sidene vil fortsatt, i en liten overgangsperiode, være tilgjengelig på http://gamlesider.t-kk.net

Tromsø Karateklubb Web 2007-2010

For de nye sidene er det en del nytt:

  • Du kan følge oss på sosiale medier som Twitter og Facebook. Nyheter blir automatisk Twittret til vår Twitterkonto og postet på vår Facebook side.
  • Du kan abonnere på nyheter via epost.
  • Vi har også flere nye tjenester som det jobbes med å få på lufta. Bl.a. skikkelig forum og medlemstjenester.

OBS: En del lenker og informasjon kan være ukonsistent, da vi ikke har fått gjennomgått og testet alt innholdet etter migrering fra de gamle sidene.

OSU!
Følg med oss videre!

Med vennlig hilsen for Tromsø Karateklubb,
Erling Paulsen
Webmaster