Send inn kontaktinformasjon / Submit contact information

Fyll ut feltene under, så tar vi kontakt når neste opptak av nye medlemmer nærmer seg.
Dette er fullstendig uforpliktende.
NB: For tiden er nedre aldersgrense fem år.

Fill in the fields below, and we will get in touch when the next admission of new members is approaching.
This is completely non-binding.
NB: Currently, the lower age limit is five years.