Kamp (kumite) er en sentral treningsform innen karate. Du vil gradvis bli vant med «kampsituasjonen» der blokkeringer, slag og spark utføres i trygge omgivelser mot en partner. Hos oss har forebygging av skader svært stort fokus.