>> Trykk her for å melde deg på / Click here to register

Treningstider / Training schedule
NB: Tentative treningstider, det kan bli endringer! / Subject to Change!

Torsdag/Thursday 09.06.22
19.00–20.30 Fellestrening / Mixed class

Fredag/Friday 10.06.22
10.00–11.30 Fellestrening / Mixed class
15.30–17.00 Kata (graderingsrelatert/grading related), Laveregraderte / Low grades (TKK-instruktører / TKK Instructors)
17.30–19.00 Kata (graderingsrelatert/grading related), Høyeregraderte / High grades (TKK-instruktører/ TKK Instructors)
19.30–21.00 Fellestrening / Mixed class

Lørdag/Saturday 11.06.22
10.15–11.45 Fellestrening / Mixed class
14.00–15.30 Fellestrening / Mixed class
19.00–20.30 Fellestrening / Mixed class

Søndag/Sunday 12.06.22
10.15–11.45 Fellestrening / Mixed class
13.00–16.00 Gradering / Dan-Kyu test

InformasjonInformation
Aldersgrense: 13 årAge limit: 13 years old
Påmeldingsfristen er 22. mai, påmelding til sommerleiren er bindene.Registration deadline is May 22nd. Registration for the summer camp is binding.
Sommerleiravgiften er 1000 kroner for voksne (16 år og eldre) og 800 kroner for barn. Betalingsfristen er 1. juni, etter dette vil det påløpe et tilleggsgebyr på 100 kroner.Summer camp fee is NOK 1000 for adults (16 and older) and NOK 800 for children. Foreign participants must pay the camp fee (cash) upon arrival.
Graderingsavgift for voksne er 200 kroner. For barn er graderingsavgiften 100 kroner. Graderingsavgift for konvertering til voksengrad er 200 kroner. For dan-gradering er det annen pris.Grading fee for adults is NOK 200. For children, grading fee is NOK 100.
Sommerleiravgift og ev. graderingsavgift betales inn til Tromsø karateklubb via Vipps, eller til kontonummer 4750 17 30617. Merk betalingen med hvem det gjelder.Foreign participants must pay the camp fee (cash) upon arrival.
Sommerleiren blir arrangert i Tromsø karateklubbs dojo (Dramsvegen 206) og i Krafthallen (Framstredet 79) Tromsø.The summer camp will be held in Tromsø Karate Club's dojo (Address: Dramsvegen 206) and in Krafthallen (Framstredet 79) Tromsø.
Det er mulig å overnatte gratis i dojo. Kontaktperson: Senpai Tommy Ottesen, telefon 957 44 880.It is possible to sleep over for free in our dojo. Contact: Senpai Tommy Ottesen, telephone +47 957 44 880.
Det er parkeringsavgift ved Fløyahallen (alle dager i uken, hele døgnet). Parkeringsavgift kan betales med EasyPark-app (mobiltelefon).There is parking fee at Fløyahallen (7 days a week, 24 hours a day). Payment can be done with EasyPark app (mobile phone).
Leiransvarlig er senpai Tommy Ottesen (telefon 957 44 880).Camp administrator is Senpai Tommy Ottesen (telephone +47 957 44 880).

>> Trykk her for å melde deg på / Click here to register