Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø karateklubb torsdag 23. mars kl 19.30 i våre lokaler i
Dramsvegen 206. Trening for senior utgår denne dagen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 9. mars til Tromsø
karateklubb Dramsvegen 206, 9010 Tromsø eller ottesenpetter@icloud.com
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke
før årsmøte ved å ta kontakt med en av oss i styre.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø karateklubb i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Tromsø karateklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Tommy Ottesen på mob 95744880
ottesenpetter@icloud.com eller Karen Bjørndalen kontaktes på mob 90145027
karenb71@gmail.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret