Dugnadsgjengen i gang. God innsats!
Dugnadsgjengen i gang. God innsats!

Det har vært gjennomført mange dugnader i Tromsø Karateklubbs historie. Vi har jobbet iherdig med å samle inn penger via alt fra kakelotteri til loddsalg og arbeid i Hugos Tivoli.

Fredag 11. og lørdag 12. mai ble det gjennomført en stor vaskedugnad på et kjølelager lokalisert i Kaldfjorden. Vi rengjorde og tørket alle vegger og tak i tre mindre kjølerom, i tillegg til et stort felles kjølerom. Fredag møtte fem personer, mens lørdag var det tre til fire personer som møtte opp. I sum tok denne jobben ca 7 timer, og klubben innkassert gode penger.

I tillegg til oss utøvere i fra klubben deltok også to foreldre. Disse vil jeg rette en stor takk til; det var kjempeflott at dere tok dere tid og hadde anledning til å stille opp på en fredagskveld.

Viktig innsats

Pengene som vi tjener på slike fellesdugnader vil vi øremerke barne- og ungdomsarbeid, i tillegg til rekrutteringsarbeid. Klubben har visjoner om å få frem talenter som kan konkurrere på nasjonale og internasjonale stevner. Dette koster penger, og klubben er da avhengig av en sterk økonomi. Dugnadsarbeid bidrar til opptjente penger, og viser seg å være både sosialt og raskt å gjennomføre.

Klubben planlegger stor aktivitet i forbindelse med årets sommerleir. I den forbindelse har vi planer om å gjøre en felles vask av hele klubblokalet, etter at vi har ferdigstilt de siste arbeidsoppgavene som gjenstår.

Hva mener du?

Som prosjektleder for dugnadsaktiviteten i klubben, synes jeg det til tider er vanskelig å spørre folk om å stille opp. Derfor ønsker jeg at dere som er foreldre gir meg en tilbakemelding om dette temaet; også om hva dere synes bør gjøres for å få samlet inn penger til klubbkassa.

Tommy Ottesen,

Styremedlem, Tromsø Karateklubb

De som deltok i dugnaden var: Foreldre : Olli Harma, Torbjørn Kristiansen.

TKK utøvere: Torfinn Larsen , Terje Lanto, Bjørn Willumsen, Robin A Larsen, Kristian Hansen, Tommy Ottesen. Takk også til Gøte Nilsen som gav oss dugnadsoppdraget.